1ο ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:

– 1ο στο φρενάρισμα σε ΣΤΕΓΝΟ οδόστρωμα (1)
– 1ο στο φρενάρισμα σε ΒΡΕΓΜΕΝΟ οδόστρωμα (1)
– 1ο στον χρόνο γύρου σε ΣΤΕΓΝΗ πίστα (1)
– 1ο σε διάρκεια ζωής (2)

Διαβάστε περισσότερα εδώ…